Teknoloji ihracatı için İngiltere’de fırsat kollayacaklar

İTÜ ARI Teknokent Genel Mü­dürü Prof. Dr. Attila Dikbaş’ın verdiği bilgiye göre, 2014 yılın­dan bugüne uyguladıkları hızlandır­ma programlarından şimdiye kadar 213 firmaya fayda sağladı. Programa katılan şirketlerin 118’i ABD’deki, 13 tanesi ise İngiltere’deki süreçlere dahil olarak başarılı şekilde mezun oldu. Bu yıl İngiltere programına ka­tılacak şirketler arasında çevrimiçi hizmet sunan uygulamalardan, top­luluk uygulamalarına, proaktif arıza tespit sistemlerinden enerji verim­liliği çözümüne kadar çeşitli ürün ve hizmet sunan girişimler bulunuyor.

Şimdiye kadar 213 şirkete fayda sağlayan İTÜ ARI Teknokent İnno­gate programı yeni programında 14 firmaya İngiltere pazarına giriş, ye­ni pazarda tutunma ve büyüme oda­ğında destekler sunacak.

İşte 14 teknoloji girişimi

1 Archi’s Academy: Teknolo­ji alanında gerçek iş tecrübesi edindiren yeni nesil online yazılım eğitim ve mentorluk platformu.

2 Fansupport: Dünyanın ilk ve tek şartlı taraftar destek plat­formu.

3 Florawise: Binaların ve sana­yi tesislerinin net sıfır hedefle­rine ulaşması için enerji verimliliği sağlayan teknolojiler üretir ve ener­ji verimliliği yatırımları yapar.

4 Kaizen: Dijital ürünler tasar­layıp üreterek markalar, tüke­ticiler, satış noktaları ve iş ortakla­rı arasında, dijital deneyimlerle bir bağlantı kurulmasına yardımcı olu­yor, veriye dayalı bir tasarım kültürü geliştiriyor.

5 Kidolog: Psikoloji, çocuk ge­lişimi, emzirme danışmanlı­ğı gibi 10 farklı kategoride 500’den uzmanla ebeveynlerin ve bireysel danışmanlık almak isteyen danı­şanları online ortamda buluşturan aile teknolojileri firması.

6 Medicasimple: Günde 10 da­kika ayırarak kliniği doğru yö­netmeye yardımcı olan platform.

7 Myth Ai: Yapay zekânın gücüy­le, saniyeler içinde sadece bir­kaç tıklamayla profesyonel desen tasarımları yapmayı kolaylaştıran platform.

8 Peakup: Kurum ve kuruluşla­rın insan kaynakları, IT, pazar­lama gibi fonksiyonel birimlerini daha verimli hale dönüştürecek di­jital iş çözümleri sunan platform.

9 Poilabs: Mekânlarını erişilebi­lir hale getirmek, daha iyi bir de­neyim sunmak, müşteri davranışla­rını anlamak ve müşterilerine doğru anda ulaşarak gelirlerini artırmak isteyen firmalar için kapsayıcı bir iç mekân konum platformu.

10 Sechard: Uzmanlara ih­tiyaç duymadan güvenlik analizi ve bu doğrultudaki gerekli iyileştirmeleri yapabilen tam oto­matik yazılım.

11 Sensemore: Döner ekip­manların beklenmedik arı­zalarını gerçekleşmeden 2-4 ay ön­ce kök nedeni ile birlikte 15’ten fazla arızayı tespit eden uçtan uca maki­ne sağlığı platformu.

12 Tahsilist: İşletmelerin ca­ri alacaklarını zamanında ve sorunsuz tahsil etmesini sağlayan, alacak süreç otomasyonu.

13 Uniqgene: Kullanıcısına genetik profilini keşfetme­sini sağlayıp daha etkili spor & bes­lenme programını oluşturmaya, ki­şiselleştirilmiş raporla potansiyeli en üst seviyeye taşımaya yardımcı olan platform.

14 Witwiser: Yükseköğre­nim kurumları, sertifikas­yon programları ve insan kaynakları profesyonelleri için çevrim içi de­ğerlendirme aracı ve uzaktan dene­tim çözümü sunan platform.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top