Kamu bankaları birimlerini taşımaya hazırlanıyor

Birol BOZKURT

Dünyanın önde gelen fi­nans merkezleri arasına girecek olan İstanbul Fi­nans Merkezi, açılış için gün sayı­yor. Daha önce nisan ayı içerisin­de açılacağı duyurulan merkezle fi­nansın kalbi, İstanbul Ataşehir’de atacak.

2012 yılında ilk adımın atıl­dığı ve İstanbul Ataşehir’de bulu­nan İstanbul Finans Merkezi pro­jesinde, bankalardan sigorta şir­ketlerine kadar geniş yelpazedeki kuruluşların tek bir noktada top­lanması hedeflendi. Dünyanın en önemli ekonomi merkezlerinden birisi arasına girecek olan ve 300 bin metrekarelik alanı kapsayacak olan İstanbul Finans Merkezi’n­de Merkez Bankası, Ziraat Banka­sı, Halk Bankası, Vakıfbank, Bor­sa İstanbul, BDDK ve SPK gibi ku­ruluşların genel müdürlükleri yer alacak.

Bu kurumlar arasında ta­şınma simülasyonlarını tamamla­yarak binalarını tamamlayan ka­mu bankaları nisan ayı içerisinde taşınmaya başlıyor. Ziraat Banka­sı’nın bu hafta, Vakıfbank ve Halk­bank’ın ise nisan ayı içerisinde ge­nel müdürlük binasına birim bi­rim taşınacağı öğrenildi. Ayrıca BDDK ve SPK’nın yer alacağı Mer­kez Bankası binasının ise henüz ta­mamlanmadığı görüldü. Bu arada ilk etapta finans merkezinde çalı­şanların vardiyalı olarak çalışacağı ifade edildi.

100 bin kişi çalışacak

İstanbul Finans Merkezi’n­de Merkez Bankası, BDDK, kamu bankaları, sigorta şirketleri yer ala­cak ve merkezde 100 bin kişi çalışa­cak. Finans Merkezi’nin içerisin­de alışveriş merkezi, konferans sa­lonları, otel yer alıyor. 26 bin araç kapasiteli otopark da bulunuyor. Akıllı şehir konseptiyle inşa edi­len İstanbul Finans Merkezi’nde­ki çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile, Hazine ve Maliye Ba­kanlığı birlikte yürütüyor.

Bölgenin finans merkezi olacak

İFM ile farklı pek çok finansal kuruluşları bünyesinde bulundu­rarak nitelikli istihdam hedefleni­yor. Amaç finansal hareketliliği, fi­nansman ve yatırım olanaklarını geliştirerek ekonomik büyümeye ivme kazandırmak.

3,4 milyon metrekare alan üzeri­ne kurulan İFM,1,4 milyon metre­kare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkeziyle beraber çeşitli sosyal donatıları, otel ve perakende hizmetleri ile akıllı şehir yönetimi anlayışıyla çevre dostu Gold LE­ED sertifikalı bir kümelenme böl­gesi olarak katılımcıların tüm ihti­yaçlarını karşılayacak finansal bir ekosistem olarak kurgulandı.

Ziraat GYO, İFM’de Ziraat Bankası ile kira sözleşmesi imzaladı

Ziraat GYO, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi’n­de yer alan Kule-1’in tamamının Ziraat Bankası’na 5 yıl süreyle ay­lık 42,8 milyon TL kira bedeli üze­rinden kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi imzaladı.

“Konut piyasası hareketlenecek”

Projenin ilk açıklandığı andan itibaren bölgede konut fiyat­larının hareketlenmeye başla­dığını söyleyen Tüm Girişim­ci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Ak­doğan,“İFM bulunduğu yer göç alan kalabalık bir bölge. İstanbul’da finans kuruluşla­rının merkezlerinin yer aldığı böyle bir kümelenmenin faa­liyete geçmesi hiç kuşkusuz konut piyasasını da hareketlen­direcektir.

İstanbul’a taşınmak durumunda kalan çalışanların olacağını da düşünürsek bu ha­reketliliğin boyutunun daha da artacağını söyleyebiliriz” dedi.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top