Ayakta kalmamız için ilave vergi kaldırılmalı

Sektör temsilcileri, bu yıl kapasitenin yüzde 50-60’a kadar gerilediğinin altını çizerek, hasarın daha fazla büyümeden ek vergi kararının gözden geçirilmesini istedi.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya: Hazır giyim sektörü olarak ithalata ek vergi kararını doğru bulmuyoruz. Maliyet avantajı nedeniyle ithal ettiğimiz ürünler vardı. Ek vergiyle birlikte bu avantajı kaybetmiş oluyoruz. Müşterinin karşısına daha pahalı ürünlerle çıkacağız. Pazar kayıpları yaşadığımız bir dönemde alınan bu karar hepimizi şoke etti. Yurt dışında rekabetçiliğimiz daha fazla zarar görecek.

LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca: Net ihracatçıyız ve cari açığın kapatılmasına her yıl 18-19 milyar dolar katkı sunuyoruz. İlave gümrük vergisi ile bindiğimiz dalı kesiyoruz. Bu karar mutlaka gözden geçirilmeli.

OTİAD Başkanı Kemal Kartal: Hem küresel pazarlardaki daralma hem de yüksek maliyetler nedeniyle buyıl müşteri kaybettik. Böyle bir dönemde vergiler yüzde 100’e varan oranlarda artırıldı. Ek vergi kararını sektöre ağır bir darbe.

MESİAD Başkanı Gürbüz Oruç: Hazır giyim sektörü kur baskısıyla zaten uzun zamandır fiyat tutturamıyor, pazar kaybediyor. 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 8, tonajda yüzde 13 eksideyiz. İlave gümrük vergisi rekabetçiliğimize zarar verecek.

TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv: Türkiye’de hazır giyimcinin üretim maliyetleri zaten çok yüksek. Maliyet kalemlerinde rakiplerimize göre dezavantajlı olduğumuz bir dönemde ham madde ithalatına getirilen ilave vergiler fiyat tutturamayan sektörü zora sokacak.

BATİAD Başkanı Bekir Taner Ateş: Sektör olarak 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren bir toparlanma bekliyorduk. Eğer ek vergi kararı gözden geçirilmezse bu toparlanma daha da gecikecek.

ÇSD Başkanı Ender Doğan: Ek vergilerle bir sektöre sağlanan koruma kalkanı, bir başka sektör için sorun yumağı anlamına geliyor.

TİGSAD Başkanı Eşref Geyik: Bize çözüm olarak Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalat öneriliyor. Bu, pratikte kolay değil. Hazır giyim ihracatçılarımızın yüzde 95’i KOBİ. KOBİ’lerin hepsinin DİR rejimini kullanma şansı yok.

ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt: İhracatçının ayakta kalmaya çalıştığı bir dönemde getirilen ek vergiler bizi çok rahatsız etti. Zaman kaybedilmeden ek vergilerin geri çekilmesini istiyoruz.

ZETSİAD Başkanı Uğur Çakar: Hammadde ithalatına ilave vergi kararı, hazır giyim sanayimizin bel kemiği KOBİ’leri cezalandırma anlamına geliyor. Hasar daha fazla büyümeden bu yanlış karardan geri dönüleceğini ümit ediyoruz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top